Առողջ ապրելակերպ ընդհանուր պատկերացումներ

  • թվեք առողջությունը պահպանող գործոնները

Չծխել,մաքրություն,ճիշտ սնվել,հիգենա,սրջակա միջավայրի մաքրություն,սպորտով զբաղվել և այլն:

  • բացատրեք առողջ ապրելակերպ հասկացությունը

Առողջ ապրելակերպ հասկացությունը նշանակում է ճիշտ սնվել, զզբաղվել սպորտով, հետևել անձնական հիգենային և այլն:Եթե այդ բոլոր կանոնները պահպանենք կլինենք առողջ:

Advertisements