Summer Holidays

getimage1.jpg
03.09.2014

Advertisements

«Աշնան տերևի մտածմունքը»

Աշնան երորրդ ամիսն էր։ Քամի էր և հանկարծ քամին օդ բարձաձրեց մի տերև և դեն նետեց մի ծառի տակ։ Հանկարծ այդ տերևը սկսեց բողոքել, թե ինչու է կյանքը այսպես դաժան։ Մեկ քամին այս կողմէ տանում մեկ այս, մեկ մի տեղ է գցում,մեկ մի ուրիշ տեղ։ԵՎ որ այս ցրտին էլ չի կարողանում դիմանալ։ Մի տերև լսեց նրա բողոքները և ասաց. մի բողոքիր քո ունեցածից այլ բավարարվիր քո ունցածով։ Եվ հանկարծ, ինչ որ ոտնաձայներ լսեցին և հեռվում տեսան երեխայի որը գեղեցիկ տերևներ էր հավաքում։Երբ մոտեցավ տերևին մի փոքր նայեց և նրան վերցրեց և դրեց պարկի մեջ և տուն տարավ։ Երբ հասան տուն տերևները պարկից հանեց և սոսնձով ամրացրեց թղթին։ Մի քանի շաբաթ անցավ, բայց նա արդեն չորացել էր։ Մի օր տղանդ բացեց ալբոմը և տեսավ, որ տերևները չորացել են և կոտրվել։ Տղան երկար նայոեց տերևներին և դեն նետեց։ Տերևը կոտրվեց և հիշեց իր ընկերոջ խոքերը և նոր հասկացավ, որ պետք էր իր
ունեցածով բավարարվեր։

Աշնան գույները

Երբ դուրս եմ գալիս բակ տեսնում եմ շատ գեղեցիկ տերևներ տարբեր գույերի,տարբեր ձևվերի և մեկը մյուսից գեղեղեցիկ։Երբ տեսնում եմ դեղինտերև կարծես արև լինի,երբ կարմիր կամ նարնջագույն կարծես բոլոր համեղ մրգերը տեսնեմ,իսկ կանաչ տերև տեսնելիս կարծես աշարհի բոլոր ծառերը տեսնեմ։Այդ բոլոր տերևները միասին կարծեսմի ամբողջական բնություն լինեն։ Այս գույները իմ ամենասիրելի գույներն են։Եվ վստահ եմ,որ ոչ ոք այս գույները անտեսլ չի կարող։ Երբ քամի է լինում նրանք կարծես օդում պարեն։Եվ ցավում եմ, որ ձմռանը այս գեղեցիկ տերևները չեմ տեսնի։images