Թեթև արդյունաբերություն

Image result for թեթեւ արդյունաբերություն

Այս ճյուղն ապահովում է բնակչությանը հագուստով, կոշկեղենով, ամենօրյա օգտագործման  կենցաղային իրերով, իսկ ավտոմեքենաշինությանը և այլ ոլորտների մատակարարում է կաշի, գործվածք և այլ արտադրանք։

Հայաստանում 19-րդ դարում արդեն ձևավորված էին գորգագործությունը, կաշեգործությունը, բամբակամանվածքային արտադրությունը, մանածագործությունը, մետաքսագործությունը, կոշկակարությունը և այլն։ Ոլորտն արագ զարգացել է Խորհրդային Հայաստանում, ներառել է 7 ճյուղ (բամբակազտիչ, բրդի, մետաքսի, տրիկոտաժի, կարի, կաշվի և կոշիկի), թողարկել սպառման առարկաների ընդհանուր ծավալի մոտ 60 %-ը։
Խորհրդային տարիներին Հայաստանը կոշիկի արտադրության հիմնական կենտրոններից էր: 1990-ին մեր երկրում արտադրվել է 18 միլիոն զույգ կոշիկ, որի 70 տոկոսը բնական կաշվից երեսով: Կոշիկի արտադրության 80 տոկոսը կենտրոնացված էր Երևանում: Ներկայում արտադրվող կաշվե կոշիկների քանակը գնահատվում է 600-700 հազար զույգ, այսինքն` Խորհրդային տարիների ցուցանիշից շուրջ 20 անգամ պակաս:
Համախառն արտադրանքի ծավալով 2-րդն էր մեքենաշինությունից հետո (1990)։ Ներկայումս ՀՀ թեթև արդյունաբերության ճյուղը (Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Իջևանում և այլուր) արտադրում է բամբակե և բրդե մանվածք, բամբակե և բրդե գործվածք, գորգերի, տրիկոտաժի, գուլպայի, տեքստիլ և կարի արտադրանք, գեղարվեստական իրեր, կոշիկ, վերամշակում են բնական կաշի և մորթի։ Ճյուղի առաջատարներն են Վանաձորի «Բ. Դարբինյան» ՍՊ, Երևանի «Արագած», «Քանաքեռ» կարի, Գյումրիի «Արշալույս» և «Տոսպ» ԲԲ ընկերությունները, որոնք հիմնականում աշխատում են արտասահմյան պատվերներով։
Թեթև արդյունաբերություն 1 2 3 4 5 6

Advertisements

ՀՀ բնակչություն


ՀՀ տարիքային բուրգ.PNG

 1. Համեմատել ՀՀ-ի և նշված երկրների որևէ մեկի սեռատարիքային բուրգերը՝ ընդգծելով ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել նաև  դրանց պատճառները:
  Ես փորձեցի համեմատել Հայաստանի և Մոնակոի սեռատարիքային բուրգերը։ Այս երկու բուրգերը բավականին մեծ տարբերություն ունեն։ Մոնակոյի բուրգը փոքրից մեծանում է, իսկ Հայաստանինը անկանոն է։ Հայաստանում գերակշռում են 25-29 տարեկանները, իսկ Մոնակոյում 70 և ավելի մեծերը։
  Մարինե
 2. Համեմատել ՀՀ-ի և ամբողջ աշխարհի սեռատարիքային բուրգերը՝  ընդգծելով ընդհանրություններն ու տարբերությունները, փորձելով բացատրել նաև  դրանց պատճառները:
  Ինչպես նշեցի Հայաստանի բուրգը անկանոն է, բայվ աշխարհի սեռատարիքային բուրգը կանոնավոր է։ Աշխարհի բուրգում քանակով ամենը մեծը 0-4 տարեկաների խումբն է։ Կարող են ասել, որ և՛ աշխարհում, և՛ Հայաստանում ծնելիության մակարդակը ավելի բարձր է, քան մահերի։
 3. Կազմել ՀՀ բնակչության ազգային կազմի փոփությունան դինամիկան ցույց տվող դիագրամ` նշելով նաև ազգային կազմի փոփոխության պատճառները:
 4. ՀՀ մարզերը դասավորել ըստ բնակչության խտության նվազման:
 5. Համեմատել աշխարհի ու ՀՀ բնաչկության բնական աճի տեմպերը վեջին 200 տարում։
 6. Համեմատել աշխարհի և ՀՀ բնակչությունն տարիքային կազմերի փոփխությունները վերջին 200 տարում:
  Տ

Օգտագործվող գրականություն 1 2 3 4 5

ՀՀ լեռնաշղթաներ

Մանուշակագույն ֊ Զանգեզուրի լեռնաշղթա
Կանաչ ֊ Փամբակ
Դեղին ֊ Արեգնու լեռնաշղթա
Նարնջագույն ֊ Արևելյան Սևան լեռնաշղթա
Կապույտ ֊ Վիրահայոց լեռնաշղթան
Մուգ կապույտ ֊ Գեղամա լեռնաշղթա
Մուգ կանաչ ֊ Բազումի լեռնաշղթա
Սև ֊ Վայքի լեռնաշղթաishkhanyan009-map-6

ՀՀ օգտակար հանածոներ

ՀՀ օգտակար հանածոների քարտեզ-նշել հետևյալ օգտակար հանածոների հանքավայրերը. ոսկի, պղինձ, մոլիբդեն, երկաթ, տուֆ, հանքային ջրեր:
Ոսկի ֊ վարդագույն
Պղինձ ֊ կապույտ
Տուֆ ֊ կարմիր
Հանքային ջրեր ֊ դեղին
ishkhanyan009-map-5 (1)

ՀՀ գետային ցանցի քարտեզ-

ՀՀ գետային ցանցի քարտեզ-նշել հետևյալ գետերի անունը, երկարությունը, ակունքն ու գետաբերանը
Ախուրյան ֊ նշված է կարմիր գույնով
Ախունք ՝Արփի լիճ
Գետաբերան՝ Արաքս գետ
Երկարություն՝ 186կմ
Հրազդան Արփա ֊ նշված է կապույտ գույնով
Ակունքը ՝ Սևան
Գետաբերան՝ Արաքս
Երկարությունը ՝ 141կմ
Որոտան ֊ Նշված է կանաչ գույնով
Ակունքը ՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթա
Գետաբերան՝ Հագարի
Երկարությունը ՝ 178կմ
Ողջի ֊
  
նշված է վարդագույն գույնով
Ակունքը ՝ կապուտջուղ
Գետաբերան՝ արաքս
Երկարությունը ՝ 85կմ
Դեբեդ ֊ նշված է դեղին գույնով
Ակունքը ՝ Փամբակի և Ձորագետի միացումից
Գետաբերան՝ Խրամ
Երկարությունը ՝ 178կմ
ishkhanyan009-map-3

ՀՀ աշխարհագրական դիրքը

 1. Ուրվագծային կամ թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ հարևան երկրներն ու նրանց հետ ունեցած ՀՀ սահմանների երկարությունը:
  ishkhanyan009-map

Դեղինող նշված է Թուրքիան և նրա սահմանը Հայսատանիի հետ, որը մոտավորապես 169կմ է։
Կանաչը Վրաստանն է, նրա սահմանը Հայաստանի հետ մոտավորապես 117կմ է։
Մանուշակագույնը Իրան է, Հայաստանի հետ նրա սահմանը 181կմ է։
Վարդագույնը Ադրբեջանն է, նրա սահմանի երկարությունը Հայաստանի հետ 278կմ է։

 • Թվային քարտեզի վրա նշել ՀՀ տարածքի հեռավորությունը (ուղիղ գծով) Սև ծովից, Միջերկրական ծովից, Կասպից ծովից և Պարսից ծոցից:
  ishkhanyan009-map-2
  Կանաչը Միջերկրական ծովն է, որի հեռավորությունը 3266կմ է։
  Դեղինը Կասպից ծովն է, որի հեռավորությունը 475կմ է։
  Կարմիրը Սևն ծովն է, որի հեռավորությունը 726կմ է։
 • Նշեք 5 երկիր, որոնց աշխարհագրական դիրքը նման է ՀՀ աշխարհագրական դիրքին:
  Շվեցարիա, Չեխիա, Սերբիա, Ուկանդա, Պարագվայ, Ավստրիա, Բելառուս, Մոլդովա։